Asperup Kirke  
den tradit ionsrige julekoncert
voksen og børnekor, instrumentalis ter synger og spiller julen ind
gratis adgang

Michala Petri og Lars Hannibal
gæster Asperup Kirke på deres 20 års jubilæums turné


billetter købes ved døren 100 kr. / børn og unge gratis
klik på "læs mer e" for at læse mere...

www.michalapetri.com www.larshannibal.com

Instrumentalister i verdenklasse

Michala Petri og Lars Hannibal har sammen siden 1991 givet utallige kirke- koncerter i såvel ind- som udland, og hyppigt optrådt i radio og tv.

Deres koncerter indeholder musik som spænder fra originalrepertoiret fra renæssancen og barokken, - over romantiske transskriptioner til ny musik komponeret til Duoen.

Med en international karriere der spænder over fire kontinenter med mere end firetusinde koncerter og utall ige priser, har Michala Petri etableret sig som en af de fineste instrumentalister idag.

Hendes musikalitet og virtuositet har glædet og begejstret publikum overalt i verden.

Årets julebegivenhed i Asperup Kirke

Medvirkende bl.a. Båring-Asperup sangkor, børnekor og messing kvintet under ledelse af Jakob Sønderby Larsen.

Velmødt og kom i den rette musikalske julestemning!

Dørene åbnes kl. 18.30, gratis entré
Sommerkoncert i Asperup Kirke 
Fyns Amatør Symfoniorkester
d. 8. juni 2011 kl. 19.30

dirigeret af Thoma s Munk Petersen
Sofie Spanget Takkula, cello solist

musik af Telemann, Mozart og Haydn
entre: gratis

Fyns Amatørsymfoniorkester er grundlagt så tidligt som i 1948 og har igennem de sidste mange år haft ca. halvtreds aktive medlemmer fra hele Fyn. Orkestret spiller større symfoniske værker, herunder klassiske symfonier, koncerter med solister og lejlighedsvis værker for orkester og kor. Orkestret afholder årligt 2 større koncerter og medvirker desuden ofte i en række andre musikarrangementer. Sommerorkestret spiller sædvanligvis strygermusik, men er i år udvidet med blæsere dvs. 2 horn og 2 oboer, som er besætningen i sommerkoncertens repertoire.

www.fynssymfoni.dk/

Thomas Munk-Petersen har igennem de sidste par år været orkestret dirigent og instruktør. Som professionel orkestermusiker , tidligere cellist i Odense Symfoniorkester, har Thomas i væsentlig grad medvirket til skoling af orkestret og har samtidig tilført engagement og spilleglæde.

Cellist Sofie Spanget Takkula: Sofie Spanget (født 1984) påbegyndte sin musikalske udvikling som 8-årig i Odense Musikskole hos Thoma s Munk-Peter sen. Efter et antal succesoplevelser bl.a. vinderen af musikskolens cellokonkurrence i 2000 og solist med H.C. Andersen Youth Symphony Orchestra i 2002, fik hun for alvor blod på tanden, og blev i 2003 optaget på Det Fynske Musikkonservatorium hos docet Niels Ullner. Den foreløbige karriere har budt på mange oplevelser, heriblandt 1. prisen i Syddansk Talentkonkurrence. I maj 2008 afsluttede hun sin Musiker/Performer diplomuddannelse fra Det Fynske Musikkonservatorie med topkarakter, og fortsatte direkte i solistklassen som udvekslingsstudent ved Sibelius Akademiet i Helsinki. Her modtog hun undervisning af prof. Marko Ylönen og prof. Martti Rousi. I 2011 vil Sofie færdiggøre sine studier på Syddannsk Musikkonser vatorie, og samme år i august, er hun blevet inviteret af Odense Symfoniorkester som solist i Elgars cellokoncert.

Om Sommerkoncertens program:

Georg Philipp Telemann (1681-1767). En af datidens store komponister med en formidabel produktion på mindst 3000 værker herunder kirkemusik, operaer og solis tkoncereter. Ouverture D-dur består ikke alene af en ouverture maestoso men efterfølges af flere danseagtige satser: Plainte, Rejouissance, Carillon, Tintamare, Loure og Menuet I og II.


Joseph Haydn (1732-1809). Koncerten for cello og orkester D-dur blev komponeret i 1783 til Antonin Kraft, som var cellist i Prins Nikolaus Esterhazys orkester. At koncerten kan tillægges Haydn, har været betvivlet, men er endelig dokumenteret ved fund af Haydns signatur på originalmanuskriptet i 1951. En af de mest spillede cellokoncerter. Førstesatsen er rolig med et charmerende melodisk hovedtema, satsen undergår hurtigt en udviklingsfase hvor et andet tema, som bygger på temaet i indledningen opdages, i reprisen returneres til det dejlige hovedtema. I anden sats med tempobetegnelse Adagio er tonarten skiftet til dominerende A-dur, midt i satsen fremtræder en episode i ret distant C-dur. Hovedtemaet er som i førstesatsen smukt melodisk


Wolfgang Amadeus Mozart (1756-91). Symfoni no. 29 i A-dur K. 201 er færdiggjort 6. april 1774. Den er sammen med symfoni no. 25 en af Mozarts bedre kendte tidlige symfonier. Første sats er i sonateform, med et yndefuldt hovedtema karakteriseret ved et oktavspring og ambitiøse hornpassager. Anden sats er noteret med dæmpede strygere (Andante con sordino) og fremstår med gennemførte melodiske fraser. Den tredje sats, en menuet, er karakteriseret ved nervøse punkterede rytmer og stakkatofraser; trioen fremtræder så som en mere graciøs kontrast. Den energiske sidste sats, endnu en sats i sonateform nu i 6/8 tempo, viser tilbage til førstesatsen med oktavspring i hovedtemaet.

 

Strygekvartet spiller bl.a. "Rosamunde-kvartetten" af Franz Schubert.

Tidligere: London, Cannes, Helsinki og Beograd

kvintet

Nu: Roerslev

Koncert i internationalt format!

Europæiske symfoniorkestre i disse geografisk så vidt forskelligt placerede byer har haft æren af disse fire musikeres musikalske udfoldelser og det er en stor fornøjelse at kunne præsentere en koncert med denne strygekvartet i Roerslev Kirke d. 13. oktober 2010 kl. 19.30. Det er i sandhed en international stryge-kvartet der denne onsdag aften giver koncert men inden man sender bekymrede miner til transportbudgetter og miljø belastningen så må det nævnes at fire musikere tidligere har spillet i de førnævnte byer men at de nu til dagligt færdes i og omkring Odense Symfoniorkester.

Musikken vi skal høre er bl.a. Franz Schuberts ”Rosamunde” kvartet fra 1824. Komponisten var året før alvorligt syg og indlagt på hospitalet. Trods svigtende helbred og flere depressioner videreførte Schubert med usvækket skaberkraft sin kompositoriske gerning helt frem til dødsåret.

Musikken til skuespillet ”Rosamunde” skrevet i 1823 mens han stadig var meget syg og da sygdommen året efter var på tilbagetog om-arrangerede han det til det der skulle blive hans 13. – af i alt 15 forskellige strygekvartetter. Hans død skyldtes formodentlig kviksølvforgiftning, men hans musik lever i bedste velgående!

Koncerten forventes at vare ca 1 time og 20 minutter og afholdes uden pause. Organist Mikkel Burchardt præsenterer musikerne, dagens musik og der bydes på en skænk efter koncert hvor det er muligt at møde musikerne, tale om aftenens begivenhed og møde din NABO!

Alle er meget velkomne, både til den garvede kammermusik-koncert gænger og ny-begynderen.

Strygerkvartetten består af musikerne:

Jovana Vukusic (violin), Pierre Guis (violin), Gregory Aronovich (bratsch), Heikki Takkula ()cello

 

Koncert afholdes kl. 19.30 i Roerslev Kirke. Entré 30 kr. Børn og unge gratis.


Foromtale samt annoncen i pressen
(Ugeavisen Vestfyn og Fyens Stiftsstiden)