Her er et udpluk af billeder taget i og omkring Asperup kirke

 

forar_2015_6_20150525_1600388813
fra_juni_2014_7_20140708_1952077312
forar_2015_8_20150525_1726209699
fra_maj_2007_12_20140708_1255326298
fra_maj_2007_13_20140708_1900139013
december_2014_1_20141214_1772680424
fra_maj_2007_10_20140708_2081248610
fra_juni_2014_4_20140708_1979530980
december_2014_7_20141214_2052500227
fra_juni_2014_5_20140708_1757128836
fra_maj_2007_15_20140708_1301828476
forar_2015_1_20150525_1234739603
fra_maj_2007_9_20140708_1764850635
december_2014_6_20141214_1402337682
forar_2015_2_20150525_1632142147
fra_juni_2014_8_20140708_2063866546
fra_maj_2007_3_20140708_1969012895
fra_maj_2007_21_20140708_1611560091
fra_juni_2014_6_20140708_1747136303
fra_maj_2007_1_20140708_1847098333
fra_juni_2014_1_20140708_2043261635
fra_maj_2007_16_20140708_1669437493
fra_maj_2007_2_20140708_1142331736
fra_maj_2007_11_20140708_1719829543
fra_juni_2014_2_20140708_1596269395
fra_maj_2007_17_20140708_1254530892
december_2014_9_20141214_1427351542
fra_maj_2007_20_20140708_1661124901
fra_maj_2007_5_20140708_1863281154
december_2014_8_20141214_1326171921
fra_maj_2007_18_20140708_2053184763
december_2014_3_20141214_1206556549
fra_maj_2007_7_20140708_2054841138
forar_2015_3_20150525_1049222900
fra_juni_2014_3_20140708_1454499810
fra_maj_2007_22_20140708_1998422191
december_2014_2_20141214_1832861182
december_2014_5_20141214_1497642195
forar_2015_5_20150525_1000720097
fra_maj_2007_14_20140708_2038302289
fra_maj_2007_6_20140708_2039887064
fra_juni_2014_9_20140708_1608559103
fra_maj_2007_4_20140708_1412788780
forar_2015_4_20150525_1196489855
december_2014_4_20141214_1891928801
fra_maj_2007_8_20140708_1220268540
fra_maj_2007_19_20140708_1801473393
forar_2015_7_20150525_1379886587
01/48 
bwd start stop fwd

Skal du bruge et billed, f.eks. til en artikel om kirken, så kontakt webmaster. De fleste er også gemt i en højere opløsning. Og de fleste kan også bruges frit.

Organister i Asperup kirke

1911 Førstelærer Ejnar Frellsen ansættes.

1958 Frellsen tager sin afsked, efter 50 år som organist (1908-11 ved Indslev Kirke)


  1958-62 Vera Østergaard Hansen,
Hårby.

     
  0221 1962-64 Musikstuderende Gerda Frank,
Vejle.
 
 1965-67 Inger Marie Thomsen,
Baaring.
 
  1967-72 Ellis Rønnov Rasmussen, Odense.

  0225
  1972-73 Ejvind Lender,
Båring højskole.
     
  0013c 1973 Else Marie Petersen,
Strib

  0122
1993-98 Metha Bennedbæk,
Bogense
     
  0234 1999 Michael Ebbesen,
Fredericia

  0154a
2000-01 Thomas Buur
Baaring
     
 0230 2001 Svend Erik Wedin,
Odense
 
2002 klarede vi os med forskellige vikarer  
     
 0204 2003-10 Erik Andersen,
Blankegårdsvænget
 Mikkel
 2010-12 Mikkel Burchardt
     
  2013 Karen Folke Olesen  
 
     

Asperup kirke

 

 

Kirkestræde 14
5466 Asperup
 

Asperups kirkes historie


Den ældste stenkirke i Asperup er fra omkring 1180. Det er sjældent man så præcist kan datere en landsbykirke. Men da kirken blev restaureret i 1980'erne, fandt man en vinduesramme af træ. En videnskabelig undersøgelse viste, at træet var fældet 1170, og da træ skal ligge en tid før det bruges, er kirken sikkert fra omkring år 1180.
I koret fremviser Ansgar en kopi af den ældste kirke: en lille romansk bygning med skib, kor og apsis.

I 1500 tallet rev man apsis ned, forlængede koret mod øst og kirken fik sit store tårn.
Tårnets 2 klokker er støbt i Lübeck i 1596 og 1598. Inskriptionen på klokkerne fortæller, at de egentlig skulle til Thy, men af en eller anden grund kom de altså ikke længere end til Asperup kirke.
Næsten hvert århundrede har bidraget med noget til kirken.

 
Anna-selv-tredje, sjælden træfigur fra 1400-tallet. Viser Anna, Maria og Jesus

Døbefonten er naturligt nok det ældste møbel, som har stået her fra den ældste kirkes tid i 1180. Stenhuggeren har fundet den største og smukkeste sten til kirkens døbefont, som oprindeligt stod nede mellem kirkens to indgangsdøre, for indgangen til kirken og kristenlivet er dåben.

1300-tallet og 1400-tallet har bidraget med de to træfigurer fra kirkens katolske tid, som nu hænger på væggen under orglet: Madonna med barnet, og hendes mor Anna med Maria og Jesusbarnet, en såkaldt 'Anna-selv-tredje'.
Kalkmaleriet over korbuen forestiller dommedag og er også fra 1400-tallet. Kristus troner som dommer i midten, siddende på himmelbuen. Man kan se hans sårmærker, og fra hans mund udgår et sværd og en lilje, billeder på retfærdigheden og nåden. Ved hans side står Maria og Johs. Døberen. De øvrige personer er formentlig apostlene.

1500-tallet er rigt repræsenteret i Asperup Kirke.
Først den tunge jernbundne egetræsdær ved indgangen. Den latinske tekst siger på dansk: I det herrens år 1508 - kirkeværge hr. Hans Niels og Anders Hansen - Anders smed gjorde.
Få år efter, omkring 1510-20, fik kirken sin store korsfæstelsesgruppe fra Claus Bergs værksted i Odense. Først hang den nok i korbuen, som skel mellem skibet, hvor menigheden var, og koret, hvor kun præsterne måtte komme. Efter reformationen 1536, hvor adgangen til koret blev fri, blev krucifikset placeret på sin nuværende plads på nordvæggen. Det er et gotisk krucifiks, lidelsen er tydelig, og Maria og Johannes står ved foden. Evangelisternes symboler afslutter korsarmene.

1600-tallet.
Efter reformationen i 1536 fik kirkerne deres prædikestole, for nu skulle der prædikes på dansk så alle kunne høre Guds ord på deres modersmål. Asperup fik sin prædikestol i 1580, skåret af Knud Snedker, Melfar. Den er fornyet i 1640'erne af Anders Mortensen. Billederne forestiller Jesu fødsel og historien om de Hellige 3 Konger.

 
Bænken i korets nordside. Visende Ansgar med den ældste kirke i Asperup. Udført i 1926

Alterbordet og altertavlen er også fra 1580, med enkelte ældre dele, men fremstår nu som et arbejde fra Anders Mortensens værksted 1649.Lysestagerne af malm er fra 1650. Lysekronen i koret er fra år 1600.

1700-tallet har kun bidraget med dåbsnichen i koret.
1800-tallet kom med et åndeligt bidrag til kirken, markeret med de 2 fotografier i koret af pastor Mads Melbye, sognenes præst 1845-1879, som bragte den grundtvigske vækkelse hertil. Samt hans efterfølger og svigersøn Søren Carl Christian Lassen, præst her 1879-1920, som fortsatte i svigerfaderens grundtvigske spor.

I 1900-tallet fik kirken sit orgel, bygget af gårdejer og instrumentmager Hans Jørgen Hansen, Roerslev Margaard. Kort efter ombygget og udvidet i 1926 af orgelfirmaet Frobenius til 14 stemmer.
Orglet blev i 2004 ombygget fra pneumatisk til helmekanisk og forsynet med endnu en stemme. Samtidigt blev spillebordet flyttet ned i kirken. Arbejdet udførtes af Gunnar Husteds orgelbyggeri.
Orglets facade og kirkens bænke og de to faste bænke i koret er skåret i pommersk eg og er også fra 1926. Direktør H.P. Hjerl Hansen, (Hjerl Hede), der var født på Vestermarken i Asperup sogn, skænkede en stor del af pengene.
Ansgar-figuren i koret angiver at 1826 var jubilæumsår for kristendommens komme til landet år 826. Samtidig er reformationen markeret med figuren af den fynske reformator Hans Tausen, der i 1526 f?rste gang skulle have prædiket på dansk.
Skibet er fra 1937, lavet af Niels Jørgensen, Båring Skov, og en kopi af briggen Cimbria.
Det sidste nye i kirken er alterbilledet fra 1974, malet af Sven Havsteen-Mikkelsen. Det forestiller Kristus der bryder brødet i Emmaus.
Den gamle altertavle hænger bag altret, og forestiller Kristus hos Martha og Maria.
Altertavlen med billede udført af Svend Havsteen Mikkelsen I 1974.