Her er et udpluk af billeder taget i og omkring Roerslev kirke

 

fra_maj_2012_6_20140708_1787509758
december_2014_21_20141214_2055614940
fra_juni_2014_5_20140708_1193746335
forar_2015_4_20150525_1171405607
december_2014_17_20141214_1117578412
fra_maj_2012_9_20140708_1054682964
december_2014_15_20141214_1062915187
fra_maj_2012_14_20140708_1796876306
december_2014_4_20141214_1297146852
fra_maj_2012_25_20140708_1593637555
fra_juni_2014_3_20140708_1190318067
fra_maj_2012_21_20140708_1872123787
fra_maj_2012_24_20140708_1535285847
fra_juni_2014_8_20140708_1896095611
fra_maj_2012_26_20140708_1860873478
fra_maj_2012_15_20140708_1455077941
december_2014_8_20141214_1772738145
december_2014_7_20141214_1039144731
fra_maj_2012_16_20140708_1436429633
fra_maj_2012_1_20140708_1754235557
december_2014_1_20141214_1990262396
december_2014_20_20141214_1364755460
fra_juni_2014_10_20140708_1241455143
fra_maj_2012_12_20140708_1761352778
december_2014_16_20141214_1900282522
fra_maj_2012_5_20140708_1034146012
fra_juni_2014_2_20140708_1351615170
december_2014_2_20141214_1297555038
fra_maj_2012_18_20140708_1528410097
december_2014_19_20141214_1756824007
december_2014_6_20141214_1640980363
fra_maj_2012_7_20140708_1374814667
forar_2015_1_20150525_1526076103
fra_maj_2012_8_20140708_1542935204
december_2014_13_20141214_1061180645
fra_maj_2012_13_20140708_1335381641
fra_maj_2012_2_20140708_1804352001
fra_maj_2012_4_20140708_1503300157
fra_maj_2012_3_20140708_1566856523
fra_maj_2012_29_20140708_1039653529
december_2014_9_20141214_1862121047
fra_juni_2014_7_20140708_1012952574
fra_maj_2012_28_20140708_1410151961
fra_maj_2012_27_20140708_1727880341
fra_maj_2012_19_20140708_1361368902
december_2014_14_20141214_1764171392
forar_2015_2_20150525_1194836617
fra_juni_2014_6_20140708_1208389068
fra_maj_2012_11_20140708_1507645265
fra_juni_2014_1_20140708_1918465890
forar_2015_3_20150525_1126437320
fra_maj_2012_31_20140708_1096191888
december_2014_18_20141214_1622065146
fra_maj_2012_22_20140708_1962150856
fra_maj_2012_17_20140708_2099760934
fra_maj_2012_33_20140708_1778189493
fra_juni_2014_9_20140708_1923357441
fra_maj_2012_23_20140708_1667163381
december_2014_5_20141214_1572210585
december_2014_22_20141214_1331128905
fra_maj_2012_32_20140708_1477627898
december_2014_11_20141214_1380814847
fra_maj_2012_10_20140708_1323492971
december_2014_23_20141214_1715506492
december_2014_12_20141214_1629078771
fra_juni_2014_4_20140708_1358207572
december_2014_3_20141214_1387741168
fra_maj_2012_30_20140708_1417898105
december_2014_10_20141214_1106135806
fra_maj_2012_20_20140708_1449567536
01/70 
bwd start stop fwd

Skal du bruge et billed, f.eks. til en artikel om kirken, så kontakt webmaster. De fleste er også gemt i en højere opløsning. Og de fleste kan også bruges frit.

Roerslev kirkes historie

Den første kirke i Roerslev stammer fra 1100-tallet. Den bestod af de ældste dele af det nuværende kor og skib, opført i kampesten, bygget i romansk stil og indviet til Skt. Peter.
I 1400-tallet blev kirken bygget om og udvidet både mod øst og vest. Kirken fik sine hvælvinger i stedet for træloft, og våbenhuset blev bygget til.
Sit tårn fik kirken dog først i 1760, hvor der samtidig i bunden af tårnrummet inde i kirken blev indrettet gravkapel for kirkens ejere, grevskabet på Hindsgaul.


Altertavlen er fra 1594 og bærer Inskriptionen: hr. Ejler Ottesøn, Sognepræst til Asperup og Roerslev, anno 1594.

Indtil da hang den meget gamle kirkeklokke, der er fra 1403, i en klokkestabel på kirkegården. Tårnet afsluttes af spir med spåntag.
I gravkapellet står seks marmorsarkofager med de jordiske rester af kammerråd Niels Basse, samt hans to hustruer, desuden dattersønnen Niels Basse Fønss, kammerherre Holger Adeler og dennes hustru Karen Basse Fønss.

De dansker kirker har principielt altid tilhørt det danske folk. Men efter enevældens indførelse i 1660 blev kongen kirkeejer. For at få sin krigsgæld efter svenskekrigene ud af verden, solgte kongen ud af kirkerne. Kronen overdrog således ved skøde, dateret København 15. juni 1686, Roerslev kirke til "Major ved livgarden til hest, Jørgen Rantzau til Krænkerup", som afdrag på hans svigerfar Christopher Gabels fordring på statskassen. I de følgende år blev kirken handlet flere gange. I 1699 blev den købt af amtsforvalter over Frederiksborg Amt, overfærster Kai von Ahlefeldt, der kort efter blev ejer af Hindsgaul, hvortil han knyttede kirken. Ejerforholdet var gældende indtil den 1. juni 1910, hvor kirken på begæring af Hindsgaul overgik til selveje.

Inde i kirken lægger man især mærke til altret, prædikestolen og labyrinten på triumfbuen. Dette kalkmaleri blev fundet ved kirkens seneste restaurering i 1994-96.
Altertavlen er fra 1594 og bærer inskriptionen: hr. Ejler Ottesøn, sognepræst til Asperup og Roerslev, anno 1594. Også prædikestolen bærer hans navn, samt årstallet 1590. Det er altså gaver fra sognepræsten til kirken. Måske har han på denne måde ønsket at sætte sig et godt minde, da historien fortæller, at denne præst var både stridbar og indbildsk!
De tre figurer af træ på alterbordet stammer fra den sengotiske altertavle, og forestiller Maria med Jesusbarnet (i midten), Jakob med muslingeskallen (mod nord) og Skt. Dionysius (mod syd).
Døbefonten er kirkens ældste inventar og fra den første kirke. Den er af granit med korsrelieffer. Over fonten er ophængt en Helligåndsdue fra 1600-tallet.


Labyrinten, malet i 1400-tallet, Placeret på kirkens triumfbue. Der findes kun 10 kirker i Danmark, med en sådan labyrint.

Labyrinten, malet i 1400-tallet, er sjælden og placeret på kirkens fornemste plads på triumfbuen. Derfor må labyrinten være noget helt særligt. Men hvad er meningen med den? I Danmark findes der kun 10 kirker med en sædan labyrint, og kun de fire er i dag synlige.
Er labyrinten et billede på livets snørklede gang? Det er nok for moderne tænkt. Labyrinten skal uden tvivl vise vejen til frelse og forløsning. I middelalderens katolske kirke viser den vej til korset og frelsen ved Kristus. Anbragt på den fornemme plads på vej til altret, hvor den hellige nadver udføres, siger den måske: I nadveren får du del i de hellige kræfter og dermed hjælp til at følge den eneste vej til frelse. Sakramentet støtter og leder dig, så du ikke farer vild.
Prøver man at tegne sådan en labyrint, eller at "vandre" igennem den med en finger eller en blyant, kommer man faktisk helt ind og ud igen, uden at fare vild en eneste gang!
Også andre rester af kalkmalerier blev fundet under den seneste restaurering. En dekoration over indgangsdøren samt forskellige rosetter og indvielseskors, som nu er dækket af altret.
Men en sjov lille indskrift oppe i koret på sydvæggen kan vi heldigvis stadig se. Hvor degnen havde sin plads i tidligere tid, fandt man på vægge følgende ord: NICOLAI MANU MEA, anno 161?
- altså: Nicolai, med min egen hånd, år 161? årstallet 1640 ses i nærheden.
Mon degnen har kedet sig under den lange prædiken og brugt kirkevæggen til at lave graffiti?

Kirkebænkene er fra 1921.
Skibet er lavet af fisker Jens Olsen Møller, Blanke Mark. Det er en tremastet fuldrigger, som kirken fik i 1927.

Egetræet på kirkepladsen er en såkaldt kvindeeg, som i 1915 blev plantet til minde om kvindernes valgret. Stenen ved egen er sat over filosoffen, professor Rasmus Nielsen, født 1809 i Roerslev. Den daværende sognepræst havde hjulpet ham til at få sin uddannelse. Indskriften er Rasmus Nielsens egne ord "åbenbaringens virkelighed er åndsvirkelighed, virkelighed for ånden". Måske andre ord for det,der står på kirkens altertavle :"uden troen er det umuligt at behages af Gud". Den guddommelige verden fattes ikke med de ydre sanser, kun gennem tro kan den åndelige verden blive virkelighed.
Rasmus Nielsen var professor på Københavns Universitet. Han skulle i sin tænkning have forsøgt at forene Grundtvig og Kierkegaard, dog uden at nogen af dem var særlig begejstret for resultatet!

 Et offerfund i Roerslev kirke - fra artikel i sognebladet juli 2001

 

Roerslev kirke

 

 

Kirkebjergvej 7
Roerslev
5466 Asperup