Nyt fra menighedsrådet

2020 har indtil nu været et år, der bød på mange udfordringer for sogn og menighedsråd. For at nævne lyspunkterne først, kunne vi tage en dejlig, smuk og nyrenoveret kirke i brug. Desværre satte Corona-pandemien en stopper for de festligheder, menighedsrådet havde planlagt i den anledning, men heldigvis kom gudstjenesterne i gang igen, og kirken kunne tages i brug. Anders fik rigtig god hjælp af vores assisterende organister Jane og Erik samt Grete, der bidrog til, at der også i nedlukningsperioden var gode, festlige og eftertænksomme indslag på de sociale medier. Tak for indsatsen, Jane, Erik og Grete, som har passet jobbet som organist og kirkesanger i den periode stillingerne var vakante.

Nu er vi igen kørende med organist og kirkesanger. Menighedsrådet har ansat Julija Skipore i stillingen som organist og Heidi Aagaard Olsen i stillingen som kirkesanger. Menighedsrådet
byder begge hjerteligt velkommen i Asperup og Roerslev sogne og ser frem til et godt og frugtbart samarbejde, forhåbentlig i mange år.

Desværre har Asbjørn valgt at opsige sin stilling som graver. Han søger nye udfordringer på Strynø, hvor han i en årrække har haft et fritidshus. Asbjørn har været en meget vellidt
medarbejder, og han har ydet en stor indsats på kirkegården og i sognehuset. Tak til Asbjørn for det gode samarbejde. Vi ønsker ham god vind fremover på øen.

Den dårlige nyhed er, at Anders har opsagt sin stilling som sognepræst ved vores kirker pr. 1. oktober. Janni har fået en stilling som gymnasielærer på Sjælland, og derfor søger familien nye udfordringer på den anden side af Storebælt. Menighedsrådet ønsker dem begge held og lykke med deres nye liv i det sjællandske. Menighedsrådet vil gerne sige en stor tak til Anders for 3 års engageret arbejde for vores sogne og for godt samarbejde med menighedsrådet og medarbejderne.

Ved gudstjenesten den 20. september tager vi afsked med Anders. Efter gudstjenesten kl. 10.30 i Asperup indbydes til lidt spiseligt i sognehuset. Efter gudstjenesten kl. 14.00 i Roerslev bydes på vin og kransekage.

Som nævnt før, har det sidste stykke tid været præget af store udfordringer både i forbindelse med en lukket kirke, personalesituationen og endelig Corona-pandemien. Hvornår vi får en ny præst står i skrivende stund hen i det uvisse.


I oktober og første halvdel af november er det Anne Marie Krogh og Vita Andreasen, der passer embedet. Fra midt i november er Kristian Mejrup ansat i vakancestillingen.

Marion Strandgaard