Sogneblad - gamle artikler
Fra højskole til efterskole PDF Udskriv Email
2010-1_0003

Læs mere…
 
Kaj Sørensen PDF Udskriv Email
”Hvor er det en flot side. Må vi bruge den på efterskolens hjemmeside?” Det var det sidste sogneblad Kaj lavede, der fik ros af Baaring Efterskole, sådan som hans arbejde så ofte er blevet rost gennem de 29 år, hvor Kaj fire gange årligt har gjort sognebladet klar til trykning. Selv ville han ikke omtales i bladet. Nu kan han ikke protestere længere. Desværre. Kaj døde den 24. august og blev bisat fra Asperup kirke den 28. august.
De sidste 12 år har Kaj og jeg arbejdet tæt sammen, hver gang der skulle laves et nyt sogneblad. Kaj var uddannet typograf, og da ideen med et sogneblad opstod for mere end 29 år siden, blev det Kaj, der fik til opgave at skabe et smukt blad.
Jeg vil savne Kaj for hans faglige dygtighed, for hans stædighed på sit fags vegne og for alle de gode samtaler, som Bodil, Kaj og jeg har haft, om sognebladet og om så meget andet væsentligt her i livet.

Hanne Drejer
 
Bentholm PDF Udskriv Email

”Bentholm smilede tilfreds”


skrev Kaj Thaning i en artikel om opførelsen af Båring højskole. Hvem var den Bentholm, der smilede, hvor var han fra, og hvorfor og hvornår smilede han, kunne man med rette spørge.
Da højskolebyggeriet begyndte i 1958, blev der ved opkørslen fra Byvejen rejst to store skilte, der fortalte hvilke firmaer, der byggede, og hvor leverancerne kom fra. Mellem disse stod et stort termometer. Herpå kunne man aflæse, hvor langt man var kommet med indsamling af egenkapital. Beløbet var ikke højt nok, da arbejdet gik i gang.

Hvem?
Hugo Kristian Bentholm blev oprindelig døbt Pedersen; men i slutningen af 1800-tallet var det på mode at udskifte ”sen”-navne med stednavne, hvorfor Hugo Kristian som sine brødre Niels, Magnus og Peder Aksel tog Bentholm til efternavn, oprindelig  et stednavn i forældrenes mark.
Forældrene, Dorthea og Anthon Pedersen, stammede fra henholdsvis Silkeborgegnen og Horsensegnen. De flyttede efter giftermålet i 1882 til
Læs mere…
 
Lundegaardsbakken PDF Udskriv Email

Lundegaardsbakken

 

H.D. Ejendom, Odense, ved Heine Delbing har købt Lundegaard i Baaring. Formodentlig skal bygningerne fjernes og dens jordtilliggende udstykkes.

De kommende byggegrunde på matr.nr.13a, Middelfartvej 76, nordvest i Baaring by ligger smukt på bakken med udsigt langt mod syd til Føns, Wedelsborgskovene og Lillebælt. Øst for gården var førhen engjord, græs og lunde. Området kaldtes ”Lune agre”. Gården tilhørte i 1461 Ribebispen, Henrik Stangeberg. Dette år blev den tilskødet Eggert Frille, ejer af Asperup hovedgård. I 1688 tilhører den præsten i Asperup som

Læs mere…